Venue Retail Groups försäljningssiffror för juli

Venue Retail Groups totala försäljning i juli uppgick till 67 Mkr (69) och ökningen i jämförbara enheter var 3 procent. Koncernens jämförbara försäljning av accessoarer och skor i Sverige visade en tillväxt på 4 procent.

Venue Retail Group driver detaljhandelsverksamhet genom de två affärsområdena Accessoarer (kedjorna Accent och Morris) och affärsområdet Rizzo. Accessoarer stod för cirka 74 procent och Rizzo för cirka 26 procent av koncernens försäljning under räkenskapsåret 2009/2010.

Antalet butiker i juli 2011 uppgick till 123 jämfört med 139 motsvarande månad året innan.

– Jag är nöjd med vår försäljning under juli som visar på en fortsatt positiv utveckling för jämförbara enheter i Sverige med siffror som återigen överträffar branschen. Trots försäljningstappet i slutet av månaden till följd av den tragiska händelsen i Oslo ökade försäljningen även på den norska marknaden, säger Susanne Börjesson, VD Venue Retail Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Börjesson, VD, telefon 0701-90 11 53
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 12 augusti 2011 kl 08.00.


Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar