Venue Retail Groups försäljningssiffror för juni

Venue Retail Groups totala försäljning i juni uppgick till 80 Mkr (77) och ökningen i jämförbara enheter var 4 procent. Koncernens jämförbara försäljning av accessoarer och skor i Sverige ökade under samma månad med 8 procent.

Venue Retail Group driver detaljhandelsverksamhet genom de två affärsområdena Accessoarer (kedjorna Accent och Morris) och affärsområdet Rizzo. Accessoarer stod för cirka 73 procent och Rizzo för cirka 27 procent av koncernens försäljning under räkenskapsåret 2011/2012.

Antalet butiker i juni 2013 uppgick till 121 jämfört med 117 motsvarande månad året innan.

–  Vi är nöjda med att koncernens samtliga kedjor har en fortsatt stabil och positiv försäljningsutveckling och att vi fortsätter stärka vår position på marknaden med ökade andelar, inte minst med tanke på att våra kedjor möter mycket starka jämförelsetal. Föregående år i juni hade vi en ökning med 12 procent för koncernen samtidigt som marknaden redovisade betydligt svagare siffror, säger Susanne Börjesson VD Venue Retail Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Börjesson, VD, telefon 0701-90 11 53
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 10 juli 2013 kl 13.00

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar