Venue Retail Groups försäljningssiffror för mars

Venue Retail Groups totala försäljning i mars uppgick till 60 Mkr (54) och ökningen i jämförbara enheter var 16 procent. Koncernens jämförbara försäljning av accessoarer och skor i Sverige visade en tillväxt på 13 procent.

Venue Retail Group driver detaljhandelsverksamhet genom de två affärsområdena Accessoarer (kedjorna Accent och Morris) och affärsområdet Rizzo. Accessoarer stod för cirka 74 procent och Rizzo för cirka 26 procent av koncernens försäljning under räkenskapsåret 2009/2010.

Antalet butiker i mars 2011 uppgick till 127 jämfört med 143 motsvarande månad året innan.

– Försäljningsutvecklingen under mars har varit stark och samtliga kedjor ökade sin försäljning jämfört med motsvarande månad föregående år. Vi har återigen överträffat siffrorna för branschen som helhet. Nu ser vi fram emot att fortsätta driva utvecklingen i en positiv riktning där den pågående utrullningen av det nya accessoarkonceptet är en viktig del, säger Susanne Börjesson, VD Venue Retail Group.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Börjesson, VD, telefon 0701-90 11 53
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdag den 13 april 2011 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
  Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar