Venue Retail Groups försäljningssiffror för oktober

Venue Retail Groups totala försäljning i oktober 2013 uppgick till 76 Mkr (70) och minskningen i jämförbara enheter var 7 procent. Koncernens jämförbara försäljning av accessoarer och skor i Sverige minskade under samma månad med 4 procent.

Venue Retail Group driver detaljhandelsverksamhet genom de två affärsområdena Accessoarer (kedjorna Accent och Morris) och affärsområdet Rizzo. Accessoarer stod för cirka 71 procent och Rizzo för cirka 29 procent av koncernens försäljning under räkenskapsåret 2012/2013.

Antalet butiker i oktober 2013 uppgick till 156 jämfört med 118 motsvarande månad året innan.

      Marknadsklimatet är fortsatt tufft, främst på den norska marknaden, samtidigt som ett varmt väder i oktober påverkade försäljningen av höst- och vintervaror negativt. Vidare ökade koncernens butiksbestånd under månaden med de 27 förvärvade butikerna från Deco Bags. Vi fokuserar på en snabb integrering av de nya butikerna för att så snart som möjligt nå förväntade skalfördelar, och redan nu har vi tagit flera steg i den processen, säger Susanne Börjesson VD Venue Retail Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Susanne Börjesson, VD, telefon 0701-90 11 53

Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 12 november 2013 kl 13.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar