Venue Retail Groups försäljningssiffror för oktober

Venue Retail Groups totala försäljning i oktober 2015 uppgick till 69 Mkr (75) och försäljningen i jämförbara enheter minskade med 5 procent jämfört med föregående år.

-Försäljningsutvecklingen i koncernens affärsområde Accessoarer var svagare än föregående år och förklaras av den norska verksamheten som påverkas negativt av den försvagade norska marknaden och negativa valutaeffekter. Positivt är att koncernens affärsområde Skor presterade bättre än marknaden. Marknaden för skor ökade i oktober med 6 procent medan affärsområdet ökade med 8 procent i jämförbara enheter, säger Jonas Ottosson VD i Venue Retail Group.

Antalet butiker i oktober 2015 uppgick till 138 jämfört med 150 motsvarande månad året innan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ottosson, VD, telefon 08- 508 99 200

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 10 november 2015 kl 14.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm

                                                                                                                                                                                  Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Skor genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.