Wedins emissions- och finansieringsbeslut

Som ett led i förberedelserna av förvärvet av den norska accessoarkedjan Morris AS som idag ska slutföras, har styrelsen i Wedins beslutat om emissioner på de villkor och på det sätt som tidigare kommunicerats.

Styrelsen har således fattat beslut, dels om apportemission av 5 miljoner aktier i enlighet med bemyndigande från årsstämman den 18 januari 2007, dels om emission av ett konvertibelt förlagslån om sammanlagt 30 miljoner kronor i enlighet med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 10 oktober 2007.

Styrelsen har även beslutat uppta ett reverslån om 30 miljoner kronor. Som tidigare meddelats löper det konvertibla förlagslånet över 3 år med 3,5 procent ränta. Konverteringskursen har fastställts till 8 kronor och 70 öre, på basis av en genomsnittskurs över en period med början den 7 september 2007 då affären offentliggjordes. Vid fullt utnyttjande motsvarar det konvertibla förlagslånet 3.448.274 nya aktier av serie B, motsvarande cirka 5,3 procent efter tänkt full utspädning.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar