Är det möjligt att tro på Gud i vår vetenskapliga tid?

I den nya boken "Gudstro - Existentiella och intellektuella perspektiv" ställs de grundläggande teologiska frågorna om människan, Gud och andligheten. Är det möjligt att bära en gudstro i vår vetenskapliga tid? Vad innebär den i så fall? Vad kan menas med evigt liv och har människan en fri vilja? 

Forskning visar att sekulariseringen fortfarande tycks öka i vårt land. Samtidigt ser vi att religion och andlighet är högst närvarande i vårt samhälle. I Gudstro – Existentiella och intellektuella perspektiv får vi läsa 14 författares tankar kring den teologiska kärnfrågan: gudstrons existentiella relevans och intellektuella trovärdighet i vår tid.

Redaktörerna Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm och Anders Jeffner vill med boken ge teologisk bildning och på olika sätt rikta uppmärksamheten mot den bärande grunden i religiös tro: gudstron. De vill bidra till en perspektivförskjutning från religionens funktion, nytta eller skada, till dess centrala innehåll: Gud.

"Det finns ett klassiskt teologiskt begrepp för vad denna bok handlar om. Det är fundamentalteologi. Det handlar om gudstrons rationalitet och existentiella relevans, gudstrons olika utformning i olika traditioner, vägar till gudstro och hur gudstro kan och bör förhålla sig till andra idétraditioner. Hur kan teologi knyta an till kulturöverskridande mystik? Hur utformas en tros- och livsåskådningsdialog med respekt för sanningsfrågan? Hur kan man skildra icke-kristna traditioners gudsbilder på ett rättvisande sätt? Med vilka utgångspunkter kan religionernas gudsbilder reformeras och fördjupas?", skriver de i inledningen.

Titel: Gudstro – Existentiella och intellektuella perspektiv
Författare: Erik Blennberger, Carl Reinhold Bråkenhielm, Anders Jeffner, Thomas Ekstrand, Anne-LouiseEriksson, Mohammad Fazlhashemi, Alon Goshen-Gottstein, Eva-Lotta Grantén, Cristina Grenholm, KG Hammar, Werner G. Jeanrond, Håkan Möller, Mikael Stenmark och Hanna Stenström
Förlag: Verbum
Omslag och grafisk form: Aina Larsson/Sättaren
ISBN: 978-91-526-3748-7
Utgivning: Maj 2018
Pris: Från 245 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig kommunikatör
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.se

Taggar:

Om oss

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler. Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten. Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar