En grundbok i kristen tro

Sju steg i kristen tro av Jonas Lindberg kan beskrivas som en konfirmandbok för vuxna. Den är skriven både för den som är nyfiken på kristen tro och för den som har en tro och vill lära sig mer om den. 

"Alla människor bär en gudsbild inom sig, oavsett om vi har hört ordet Gud eller inte. Den bilden handlar både om vårt innersta jag och om vår relation till tillvarons yttersta krafter. Den formas av vårt möte med livet, av gott och ont, av stress och trygghet.", skriver Jonas Lindberg i Sju steg i kristen tro.

Jonas Lindberg skriver med ett personligt tilltal och samtidigt en önskan att spegla bredden i olika sätt att tro. Han närmar sig tron genom sju steg och avslutar varje steg med en enkel övning.

Bokens sju teman är; Gud, Bibeln, Jesus, bön och gudstjänst, dop och nattvard, ondska och synd samt bortom döden. I boken ingår också läsning av Lukasevangeliet, med stödfrågor till varje kapitel, för att ge närkontakt med en av den kristna trons grundkällor.

Titel: Sju steg i kristen tro
Författare: Jonas Lindberg
Förlag: Verbum
Omslag: Maria Mannberg
ISBN: 978-91-526-3743-2
Utgivning: 16 april 2018
Pris: Från 125 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.se

Taggar:

Om oss

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler. Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten. Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Boken är sprungen ur Jonas Lindbergs mångåriga erfarenhet av kyrklig undervisning och lämpar sig väl för såväl enskild läsning som studiegrupper. Det enkla och direkta tilltalet bidrar till läslust och väcker nyfikenhet för ytterligare förkovran. En välkommen bok om en av svensk kristenhets mest avgörande utmaningar.
Jacob Wirén
För att kunna förstå Bibeln är det viktigt att få överblick över det historiska sammanhanget, men också att få hjälp till andlig läsning, det vill säga det sätt på vilket de stora orden kan bli något som berör mig och mitt liv.
Jonas Lindberg, Sju steg i kristen tro
Jag har mött så många försök att göra Jesus snällare eller enklare än han nog faktiskt är, men gång på gång upptäckt att de bilderna inte riktigt stämmer. Det är som om han hela tiden vill ta sig ur varje försök att fånga honom. Ibland närmar jag mig honom med trots, ibland med ödmjukhet, men alltid med en känsla av djup samhörighet, oavsett vad som rör sig på ytan mellan oss.
Jonas Lindberg, Sju steg i kristen tro
Bibelns författare beskriver inte Jesus som någon övermänniska, utan som någon som är lika mänskligt bräcklig som vem som helst av oss. I den människan kan vi våga spegla oss också den dag när vi inte vill eller kan se oss själva i spegeln. I den människan finns det inte något förakt för svaghet, utan bara någon som ser och förstår.
Jonas Lindberg, Sju steg i kristen tro
I Svenska kyrkans tradition kan dopet bara ske en gång, vare sig vi är alldeles nyfödda eller gråhåriga och rynkiga när det sker, därför att det handlar om att Gud vill säga sitt ja till oss, snarare än vad vi just då tycker om Gud. Det är ett ja som Gud aldrig ångrar, oavsett vad vi tar oss till i livet, och därför gäller det för alltid.
Jonas Lindberg, Sju steg i kristen tro