Kyrkan som själavårdare i ett sekulariserat samhälle

Hur möter man människor i kris? Och hur förmedlar kyrkan sina möjligheter till samtalsstöd? I serien Forskning för kyrkan kommer nu boken Att öppna ett slutet rumI boken närmar sig författarna själavården som ett centrum i kyrkans liv. 

"Samhället erbjudet i dag många skiftande former för stöd till människor. Människor som verkar i dessa sammanhang har skiftande kompetenser och utbildningar. Olika terapeutiska former befinner sig under olika symboliska universum. Allt detta ställer också frågor om själavårdens specifika identitet, roll och sammanhang, men också vilka kompetenser som kan vara viktiga för den som är själavårdare. Det kanske inte är så konstigt att ordet ”frustration” återkommer i texter i denna bok och ger uttryck för en osäkerhet och tveksamhet kring själavårdarens roll och uppgift", skriver Esbjörn Hagberg i förordet till Att öppna ett slutet rum.

I boken möter vi berättelser om vad som kan ske när människor ses, bejakas och får roller som upprättar och befriar och hur delaktighet i skilda verksamheter kan fördjupa och ge nya tolkningsramar i en människas liv.

Här uppmärksammas bikten som den enskilda själavårdens innersta källa och här öppnas dörren mellan det enskilda samtalsrummet och församlingens liv och verksamhet i övrigt.

Erfarenheter från glesbygder och biktrum blandas med observationer från gudstjänster och församlingsliv med historiska och internationella utblickar.

Titel: Att öppna ett slutet rum
Författare: Sven-Erik Brodd, Jonas Ideström, Sara Jacobsson Grip, Mikael Lundmark, Gunilla Löf Edberg, Leif Nordenstorm och Cecilia Wadstein
Förlag: Verbum
Omslag: Anna Hild
ISBN: 978-91-526-3739-5
Utgivning: 19 mars 2018
Pris: Från 219 kr/st

Sofie Kalodimos
Pressansvarig
0766 77 76 14
sofie.kalodimos@verbum.se

Taggar:

Om oss

Verbum AB är kyrkans eget mediahus och den ledande utgivaren av teologisk litteratur på marknaden. Vårt mål är att främja kyrkans röst i dagens och framtidens samhälle med hjälp av mediaprodukter av högsta kvalitet. Vi är mycket stolta över vår historia samtidigt som vi drivs av en vilja att förändra, utveckla och tillgängliggöra vårt innehåll i alla kanaler. Våra produkter riktar sig primärt mot kyrkor och församlingar men utgivningen speglar även livsfrågor, andlig vägledning och barnböcker för allmänheten. Verbum ger ut Kyrkans Tidning och Sändaren och är dotterbolag inom Berling Media AB.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Boken är en del i serien Forskning för kyrkan
Twittra det här