Bankorder från Venezuela till Verisec

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man fått en order från Banco Provincial i Venezuela. Ordern avser Verisecs egenutvecklade Freja ID-plattform och skall användas för stark identifiering av bankens alla privatkunder via internet- och mobilkanalerna. 

Banco Provincial är en av Venezuelas största banker och en del av den internationella bankkoncernen BBVA, som sedan tidigare använder Verisecs teknik i flera länder, för hantering av digitala identiteter.

Freja ID skall i ett första skede användas för att säkra inloggning och transaktioner för bankens två miljoner privatkunder. I ett senare skall banken addera företagskunder i systemet. Banken har fokus på företagskunder inom oljeindustri och lantbruk, två av landets viktigaste exportnäringar.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:

”Att få ytterligare en välkänd referenskund i Latinamerika stärker vår ställning i denna expansiva region. Nu har vi kunder i Mexiko, Colombia och Venezuela och alla dessa affärer har gjorts under innevarande år som också är vårt första år med verksamhet i regionen. Med denna framgångsrika start kommer vi nu intensifiera marknadsbearbetningen då inte bara bankindustrin utan även andra branscher, som försäkringsbranschen, står inför stora satsningar kring digitala identiteter, inte minst till följd av kommande regleringar.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email: Johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Dokument & länkar