Första ordern för Verisecs nya Anti Money Laundering-tjänst

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att bolaget fått en första beställning på den nyutvecklade tjänst som gör det möjligt för banker och andra att digitalisera processen för att uppfylla lagkraven kring åtgärder mot penningtvätt.  Ett första avtal har tecknats med en svensk bank som nu kommer att kunna erbjuda sina kunder en mer användarvänlig tjänst för att lämna och verifiera sina uppgifter, utan att det görs avkall på de höga säkerhetskrav som myndigheterna ställer. 

Den svenska lagstiftningen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism innebär att företag som hanterar finansiella transaktioner måste uppnå kundkännedom och bland annat kontrollera kundens identitet, huvudmannens identitet, affärsförbindelsens syfte och om kunden har en politisk utsatt ställning. Informationen måste lagras under flera år och vara enkelt tillgänglig för tillsynsmyndigheter.

Idag sker denna kontroll främst genom en kostsam och tidskrävande hantering av pappersformulär. Verisecs AML-tjänst innebär att banker och andra företag kan låta kunderna lämna information och underteckna via ett digitalt formulär som uppfyller lagkraven kring informationsskydd, lagring, tillgänglighet och skydd av personuppgifter.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:

”Verisecs kärna handlar om att möjliggöra digitalisering av värdefulla tillgångar och känslig information. Nu adderar vi ytterligare en pusselbit i vårt erbjudande kring digitala identiteter och vi ser en stor potential för vår nya tjänst, inte bara bland banker utan alla som omfattas av lagen mot penningtvätt; försäkringsbolag, spelbolag, fastighetsmäklare, revisorer och aktiemäklare för att bara nämna några. Och precis som för våra övriga produkter drar vi nytta av att vi i Sverige ligger i framkant av digitaliseringen vilket ger oss ett försprång på den internationella marknaden.”

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Frankfurt och Dubai. Verisec är sedan 2014 noterat på NASDAQ First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Dokument & länkar