Nexus Group integrerar Freja eID i sin inloggningsplattform.

IT-säkerhetsföretaget Verisec meddelar idag att Nexus Group, integrerar Freja eID i sin produkt HAG (Hybrid Access Gateway). Nexus har en mycket stark ställning genom sin autentiseringsplattform för verksamhetssystem som riktar sig till företag, myndigheter och kommuner och deras anställda, kunder och invånare.

Nexus Hybrid Access Gateway, HAG, är en produkt som används för att möjliggöra säker åtkomst till digitala resurser – oavsett var resurserna eller användarna befinner sig. Kunder och partners väljer Nexus HAG för att möjliggöra säker inloggning till olika verksamhetssystem med tjänste-ID:n eller de publika e-legitimationer som finns på marknaden. Genom integreringen blir Freja eID nu tillgängligt för stora användargrupper inom bl.a. offentlig sektor. Dessa användare kan nu börja nyttja Freja eID som en säker inloggningsmetod och för att signera handlingar digitalt.

Lars Pettersson, CEO Nexus Group, kommenterar:
”Det är en viktig del av Nexus strategi att ge stöd för de id:n som marknaden har behov av. Freja eID som autentiserings- och signeringsmetod efterfrågas både av våra kunder och partners. Fördelen med Freja eID är att identiteterna inte är personnummerberoende, dvs legitimationshandlingen inkluderar alla samhällsgrupper, som exempelvis våra kommunkunder interagerar med. Vi är också glada för att Freja eID är en nordisk lösning, eftersom vi levererar HAG även utanför Sverige”.

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Hybrid Access Gateway (HAG) är en etablerad plattform för inloggning för många av Nexus befintliga kunder. Genom denna integration blir det kostnadseffektivt och enkelt att koppla på Freja eID som inloggningsmetod. Nexus har länge haft en stark ställning inom säkerhetslösningar i Sverige, och är därmed en viktig partner för att öka både användare och tjänster i Freja eID.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Tfn: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Pettersson, CEO Nexus Group
Tfn: +46 8 685 45 60
E-post: lars.pettersson@nexusgroup.com

Om Nexus Group
Svenskägda Nexus Group är ett innovativt och snabbväxande produktbolag som utvecklar identitets- och säkerhetslösningar för fysisk och digital access. Säkerhetslösningar för sakernas internet (IoT, Internet of Things) är också en viktig del i bolagets produktportfölj. Nexus har 300 medarbetare på 17 kontor i Europa, Indien och USA, samt ett globalt partnernätverk. För ytterligare information: www.nexusgroup.com

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar