Redeye - Verisec: Fortsatta framsteg

Verisec fick en omsättningstillväxt på 17,8 miljoner och nådde därmed våra estimat på 18 MSEK i Q3. Rapporterad EBIT uppgick till -2,2 MSEK, jämfört med våra estimat på -1 Mkr, främst drivet av lägre bruttomarginal till följd av ökad andel återförsäljare i intäktsmixen. Fortsatta framsteg görs med BBVA implementeringen av Freja ID-lösningen i USA, och andra länder, för både privata- och företagskunder. Framstegen kommer sannolikt att resultera i ett förbättrat ekonomiskt resultat under 2016 som till stor del är diskonterat i vår värdering. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/pxpF9R

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se.

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera