Redeye: Verisec - The key to growth

N.B. This update is a republishing of our research report from April 24. We have added a short section with our Q1 reflections but the rest of the report is unchanged as is our view of the company and the investment case.

Read more and download the Research Update: https://www.redeye.se/company/verisec/580040/verisec-key-growth-0

Become a member at Redeye to access the latest research on Life Science and Tech companies.

This is a press release from Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/ 

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera