Signicat ingår partnerskap med Verisec för att erbjuda Freja eID över hela Europa

IT-säkerhetsföretaget Verisec, som ligger bakom den mobila e-legitimationstjänsten Freja eID, och Signicat, en ledande aktör inom säkerställda digitala identiteter, meddelar idag att man genom Freja eID inleder ett samarbete kring digitala identiteter. Som en del i avtalet erbjuder Signicat nu Freja eID som en signerings- och autentiseringsmetod som gör det möjligt för aktörer inom detaljhandeln, finansmarknaden och andra organisationer att använda Freja eID för att registrera och engagera kunder.

Freja eID finns i två tillitsnivåer; basnivån där användaren har gjort en självregistrering och bekräftat sin e-post, samt Freja eID+ där användarens identitet är säkerställd på en högre nivå (tillitsnivå 3). Freja eID+ används för säkra transaktioner inom den privata och offentliga sektorn och är Sveriges första mobila e-legitimation som godkänts för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation.

Freja eID möter de regler som EU:s definierat för elektronisk identifiering, elektroniska signaturer och betrodda tjänster över landsgränserna i eIDAS-regelverket. Det gör det också möjligt för dem med begränsad tillgång till elektroniska identitetssystem - som nyanlända migranter - att använda Freja eID på grundnivå.

Signicat har skapat underlag för Freja eID i sin plattform för digitala identiteter (Signicat Digital Identity Platform) och kommer att agera återförsäljare av Freja eID-auktorisation som en del av det kommersiella avtalet. Genom Signicat-plattformen kommer dess kunder att ha tillgång till Freja eID-användare via samma gränssnitt.

Gunnar Nordseth, VD Signicat, kommenterar:
"Signicat är glada över att arbeta med Verisec och att vi nu förankrar Freja eID och Freja eID+ i Signicat’s plattform för digitala identiteter. Genom att stödja Freja eID ger vi våra kunder en ny digital identitetsmetod för användning i kombination med alla de som vi redan utgör en grund för i hela Europa. Signicat stöder till fullo Freja eID för autentisering, kundregistrering och för att digitalt signera dokument.”

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar:
”Som etablerad digital identitetstjänstleverantör (DISP) i Europa, representerar Signicat ett nytt och viktigt partnerskap för Freja eID, genom att stödja dess användning över hela regionen. För många stora aktörer inom bank, finans, försäkring och e-handel är Signicat den föredragna leverantören av elektroniska identitets- och signaturlösningar.”

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Henrikson, VD Verisec AB
Mobil: +46 733 45 89 02
Epost: johan.henrikson@verisec.com

För mer information, vänligen kontakta:
CCgroup for Signicat
signicat@ccgrouppr.com
+44 203 824 9200 

Om Signicat
Baserat i Trondheim, Norge, och grundat 2007, driver Signicat världens största digitala identitetsnav. Signicat erbjuder den enda fullständiga identitetsplattformen på marknaden och är betrodda att minska bördan av överensstämmelseskraven på högreglerade marknader. Signicat har över 200 finansiella tjänster organisationer som kunder, ansluter till mer än 20 system globalt och verifierar mer än 10 miljoner identiteter per månad. För ytterligare information: https://www.signicat.com/contact/

Om Verisec
Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar