Tieto och Verisec i samarbete kring ny e-legitimation

Tieto och IT-säkerhetsbolaget Verisec har inlett ett samarbete kring e-legitimation för offentlig sektor. Samarbetet innebär att Tieto underlättar integrationen mellan en ny e-legitimationslösning från Verisec och de olika system och tjänster som används av myndigheter, kommuner och landsting runtom i landet. Syftet är att skapa en mobil, säker och användarvänlig e-legitimation som underlättar vardagen för både offentliganställda och medborgare.

Tieto är en av Nordens ledande mjukvaru- och tjänsteleverantörer med kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Flera statliga myndigheter, samtliga landsting och 275 av Sveriges kommuner har Tietos system och tjänster integrerade i sin IT-miljö eller i hanteringen av den. En viktig del av en IT-miljö är den digitala identifieringen av användarna och idag används ofta en rad olika lösningar som är kostsamma, begränsade eller har bristande användarvänlighet.  I och med samarbetet mellan Tieto och Verisec kan inloggnings- och identifieringsprocesser förenklas och användarupplevelsen och säkerheten förbättras.

Mats Brandt, chef för offentlig sektor i Sverige på Tieto kommenterar
”Vi ser e-legitimation som en kritisk och en mycket viktig pusselbit för att lyckas med digitaliseringen av offentlig sektor. Med en e-legitimation som är såväl kostnadseffektiv och tillgänglig för alla skapas stora möjligheter för utveckling av nya tjänster för medborgarna. Med vår drivande roll i Sveriges digitalisering ser vi ett stort värde i att vara med och bygga upp den nya e-legitimationen tillsammans med Verisec och vårt ekosystem av kunder och partners.”

Johan Henrikson, VD Verisec, kommenterar
”I vår strävan att skapa en e-legitimation för alla är Tieto en viktig partner för att erbjuda relevanta tjänster kopplat till att driva användare till det ekosystem av identiteter som vi skall bygga upp. En aktör som Tieto ger oss goda förutsättningar att nå stora användargrupper och därmed göra den nya e-legitimationen till en nyckelfaktor i Sveriges fortsatta digitalisering.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Mats Brandt, chef för offentlig sektor, Tieto
tel: +46 70 530 33 25 e-post: mats.brandt@tieto.com

Johan Henrikson, VD Verisec
tel: +46 733-45 89 02, e-post: johan.henrikson@verisec.com

Denna information är sådan information som Verisec AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl. 08.00 CET.

Om Tieto
Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.se 

Tieto utgår från ett starkt nordiskt arv och kombinerar global förmåga med lokal närvaro. Huvudkontoret ligger i Helsingfors, Finland och bolaget sysselsätter fler än 13 500 experter i över 20 länder. Omsättningen är cirka 15 miljarder SEK. Tietos aktier är noterade på NASDAQ i Helsingfors och i Stockholm.  

Om Verisec AB 

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com 


Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Remium Nordic Holding AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar