Tyskt försäkringsbolag väljer Verisecs säkerhetslösning

IT-säkerhetsbolaget Verisec meddelar idag att man har tecknat ett avtal med ett av de offentliga försäkringsbolag som tillhandahåller socialförsäkringar inom jord- och skogsbrukssektorn i Tyskland. Ordern avser Verisecs plattform Freja ID, för hantering av digitala identiteter, samt den mobila ID applikationen Freja Mobile.  

Försäkringsbolaget är ett federalt bolag med 5000 anställda som tillhandahåller socialförsäkringar till 1,6 miljoner anställda inom jord- och skogsbruksnäringarna. Bakgrunden till affären är att man digitaliserar sin verksamhet och vill höja säkerheten för dataåtkomst med hjälp av ett användarvänligt mobilt ID. I ett första skede skall Verisecs teknik användas för att säkra läkares hantering av försäkringstagares uppgifter. I nästa steg planeras för anställda att inkluderas i systemet och i ett senare skede kan även försäkringstagare komma att inkluderas.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:
”Vi ser nu allt fler branscher visa intresse för våra produkter, i takt med att digitaliseringen slår igenom på bred front och att allt mer känslig information hanteras via internet. Tyskland har ju ett stort antal offentliga försäkringsbolag, i olika skeden av digitaliseringsprocessen. Med den här referensen öppnar sig goda möjligheter för oss att skapa fler relationer inom försäkringsområdet.”

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 733-45 89 02
Email:
johan.henrikson@verisec.com

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är sedan 2014 noterat på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com

Taggar:

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två verksamhetsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar