Verisec förser hela London med stark autentisering

IT-säkerhetsföretaget Verisec har inlett ett samarbete med Atos som innebär att man kommer förse Londons 33 kommuner med stark autentisering. Verisecs Freja-produkt ska användas för att identifiera och autentisera kommunanställda i regionen. Kontraktet innebär att Verisec nu blir en av de ledande aktörerna på autentiseringsmarknaden inom Storbritanniens offentliga sektor.

Efter en längre tids upphandling står det nu klart att Verisecs autentiseringsserver Freja kommer att användas av Londons kommuner, med möjlighet att autentisera över 330 000 anställda. Freja kommer utgöra en del av en ny helhetslösning för stark identifiering som Verisec tagit fram tillsammans med Atos, ett av Europas ledande IT-tjänsteföretag, skriver Johan Henrikson, vd på Verisec.

”I samarbete med Atos har vi skapat en heltäckande lösning som omfattar allt från en säker registreringsprocess till distribution av autentiseringsservrar, lösenordsdosor och digitala ID-handlingar. Den kompletta lösningen kommer möjliggöra en hög grad av kommunsamarbete, arbetsrörlighet och tillgång till distribuerade applikationer och databaser. Freja är en viktig del i denna lösning och en nyckelprodukt för alla kommuner som vill ansluta sig till the London Public Sector Network, det nätverk som binder samman kommunerna och gör det möjligt att dela lokala myndighetsfunktioner. Tack vare Freja kan Londons kommunanställda få tillgång till sina lokala IT-system via distansinloggning med hjälp av samma elektroniska identitet de använder för inloggning till regionala eller centrala myndighetssystem”, säger han och fortsätter:

”Att ett mindre svenskt företag som Verisec kan vinna ett exklusivt kontrakt av den här omfattningen är fantastiskt. I första hand är det förstås roligt för oss eftersom det visar att vi har en attraktiv produkt som fungerar bättre än konkurrenternas, men det visar också att man inte behöver vara ett stort företag för att etablera sig på internationella marknader. Även mindre företag har goda möjligheter att lyckas så länge det finns innovativa idéer och kompetens att utveckla dem. Under den tid vi varit aktiva på den brittiska marknaden har vi märkt att svenska företag upplevs hålla hög kvalitet och att de överlag ges ett varmt välkomnande här. Det är något som alla små svenska företag med ambition att etablera sig utomlands kan dra nytta av”.

Läs mer om samarbetet mellan Verisec och Atos här (engelskt pressmeddelande).

Verisec är ett bolag i framkant för digitala säkerhetslösningar för att skapa säkra, enkla och tillgängliga system. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden digitala identiteter och informationssäkerhet. Verisec har verksamhet i Stockholm, London och Belgrad och säljer sina produkter globalt. www.verisec.com

Om oss

Verisec AB (publ) är ett bolag i framkant av digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två fokusområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har distribution globalt och verksamhet i Stockholm, London, Belgrad, Madrid, Mexico City, Dubai och Frankfurt. Verisec är noterat på Nasdaq First North Premier i Stockholm. För ytterligare information: www.verisec.com och www.frejaeid.com. Erik Penser Bank AB är Verisecs Certified Adviser, för kontakt med dem ring 08-463 83 00 eller skicka epost till certifiedadviser@penser.se

Prenumerera