Cancerpatienter får förbättrad livskvalitet genom nytt hemmedicineringssystem

Ett nytt svenskt system som introducerar avancerad hjälp för hemmedicinering för cancerpatienter bidrar till att förbättra patienternas livskvalitet och minska framtida hälsovårdskostnader. Projektet gör det möjligt för cancerpatienter att själva hantera större delen av sin medicinering och sina tester, och på så sätt undvika de många och ofta krävande resorna till sjukhuset – samtidigt som hälsovårdspersonalen kan följa patientens framsteg på nätet.

Antalet cancerpatienter kommer att öka kraftigt de kommande åren. Detta är en konsekvens av att vi lever längre och cancer kommer därför att bli den vanligaste dödsorsaken. Detta innebär också att de resurser som krävs för cancerbehandling, mänskliga såväl som ekonomiska, kommer att öka explosionsartat. Bakom det nya cancerbehandlingssystemet, som nu går in i sin sista testfas under ledning av Lunds universitet, står ett antal offentliga och privata partner.

Gemensamma krafter för att möta samhällets utmaningar
”Det här projektet och systemet är framför allt intressant för att det kan hjälpa till att förbättra livskvaliteten för cancerpatienter. Men det är också högst relevant eftersom det visar nya sätt som offentliga och privata organisationer kan samarbeta för att hitta lösningar på några av de stora utmaningar som vi kommer att ställas inför under de kommande åren”, säger professor Boris Magnusson vid Lunds universitet.

Högre kvalitet på individuella hälsodata möjliggör en förbättrad medicinering
I dag samlar systemet in nödvändiga och grundläggande hälsodata från patienten och gör det möjligt att övervaka patientens hälsostatus. I nästa steg har patienten möjlighet att använda en app för att kommunicera med läkargruppen och tanken är att patienten ska kunna markera var smärtan eller symtomet finns samt indikera hur stor smärtan är. Med utgångspunkt från denna information och övriga hälsodata som samlas in på regelbunden basis gör systemet det möjligt att kontrollera (utvärdera och justera) medicineringen och på så sätt förbättra livskvaliteten för patienten.

Förenade av en sofistikerad plattform
Securitas Direct Verisure är en av de privata partnerna i projektet och tillhandahåller den mycket avancerade plattformen som förenar patienter med läkare och annan vårdpersonal.

”Vi har redan installerat en mycket sofistikerad och genomtestad elektronisk plattform i hundratusentals hem i Sverige och i mer än 1,5 miljoner hem totalt i Europa och Latinamerika. Genom att bygga vidare på den här pålitliga elektroniska infrastrukturen kan vi bidra till att ett projekt som det här blir fullskaligt i ett mycket tidigare skede än om man skulle bygga upp det hela från början”, förklarar Noroz Akhlagi, produktchef hos Securitas Direct Verisure.

Undvika onödiga transporter
”För cancerpatienter är det viktigt att skapa de bästa förhållandena under en svår tid och om det här projektet gör att patienter slipper onödiga transporter och på ett positivt sätt bidrar till att underlätta deras självmedicinering så är vi väldigt nöjda”, fortsätter han.

Projektet kommer att gå in i en ny fas under de kommande månaderna, då systemet testas med utvalda cancerpatienter som har gått med på att delta i projektet. Fram tills nu har tester utförts inom ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) i Lund, där delresultaten har varit positiva.

Seminarium om avancerad vård i hemmet i Lund den 25 april
Experter från Sverige och andra länder tar en närmare titt på vad som görs och vad som väntar runt hörnet när det gäller avancerad vård i hemmet. De kommer också att undersöka vad som krävs för att erbjuda fullskalig, avancerad medicinsk vård i hemmet år 2025 och samtidigt minska kostnaderna, ge patienter förbättrade förhållanden och fler vårdalternativ. Gå in på www.advancedhomecare2025.se för mer information.

-    Boris Magnusson, professor vid Lunds universitet,
telefon: 0706 238 044, e-post: boris.magnusson@cs.lth.se

-    Noroz Akhlagi, produktchef hos Securitas Direct Verisure,
telefon: 0768 932 656, e-post: noroz.akhlagi@verisure.com

-    Michael Peterson, ansvarig för företagskommunikation och medierelation hos Securitas Direct Verisure, telefon: 0733 221 814, e-post: michael.peterson@verisure.com

Securitas Direct Verisure är en leverantör av framtidssäkra system för kontrolltjänster i hemmet, inklusive professionellt övervakade brand- och inbrottslarm för hem och företag. Vi är en ledande säkerhetsleverantör för hem och företag med 1,5 miljoner kunder och kontor i tolv länder i Europa och Sydamerika. Verisures koncept täcker hela värdekedjan – från design, utveckling och marknadsföring till installation, service och dygnet-runt-övervakningsservice. Tack vare ett starkt fokus på förstklassig service tillhör våra kunder de mest nöjda i branschen. Mer information finns på www.verisure.se

Om oss

Verisure är en ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 2 miljoner kunder i 14 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service och en professionell övervakningstjänst som är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer information besök www.verisure.se

Prenumerera

Dokument & länkar