Veritas Pensionsförsäkrings kunder gynnas av utmärkt placeringsresultat och rekordstark solvens

Veritas Pensionsförsäkrings delårsresultat 2007

Veritas Pensionsförsäkrings kunder gynnas av utmärkt placeringsresultat och rekordstark solvens

- Toppresultat för Veritas Pensionsförsäkrings placeringsverksamhet, placeringarna avkastade hela 8,5 %
- Solvensen förstärktes ytterligare till rekordhöga 38,5 %
- Lysande ekonomiskt resultat gynnar kunderna i form av premierabatter, s.k. kundåterbäringar
- Veritas Pensionsförsäkring sålde dotterbolaget Veritas Livförsäkring till Aktia och blev en betydande ägare i Aktiakoncernen

”Det här året har börjat bra för Veritas Pensionsförsäkring. Våra placeringar avkastade bäst bland alla arbetspensionsförsäkringsbolag i fjol och den trenden har fortsatt, vilket vi är mycket nöjda med”, konstaterar Veritas Pensionsförsäkrings vd Jan-Erik Stenman om bolagets delårsresultat. Förutom att placeringarna har avkastat bra, har solvensen förstärkts och verksamheten i helhet effektiviserats. ”Bolaget utvecklas i enlighet med uppsatta mål. Vi har gjort goda resultat i överflyttning av ArPL-försäkringar och kundtillströmningen är positiv”.

Avkastningsprocenten på det sysselsatta kapitalet var 8,5 enligt gängse värden för tiden 1.1–30.6.2007 jämfört med 2,2 för motsvarande tid i fjol. Orsaken till den här utmärkta placeringsavkastningen är uppgången på aktiemarknaden i kombination med vår lyckade placeringsstrategi. Avkastningsprocenten på noterade aktier var hela 17,9 %, vilket klart överstiger vårt jämförelseindex. ”Förutom att aktierna har avkastat mycket bra, avkastar våra fastighetsplaceringar bättre än marknaden i snitt”, framhåller Stenman.

Placeringsverksamhetens utmärkta resultat ledde till att bolagets solvens förstärktes ytterligare. Solvensgraden var vid utgången av juni rekordhöga 38,5 %, vilket är 2,4 gånger solvensgränsen. ”Med en stark solvens har vi möjligheter att fortsättningsvis följa vår långsiktiga placeringsstrategi även i den typ av marknadsoro som vi upplever för tillfället. Den starka solvensen gynnar också kunderna i form av premierabatter, s.k. kundåterbäringar”, säger Stenman.

Nya kunder

Veritas Pensionsförsäkring har gjort lysande resultat i överflyttningarna av företagens ArPL-försäkringar det här året. Många kunder har valt att koncentrera sina pensionsförsäkringar till Veritas Pensionsförsäkring efter att den nya lagen om pension för arbetstagare (ArPL) trädde i kraft vid årsskiftet. Arbetsgivarna kan nu försäkra alla arbetsförhållanden oberoende av arbetsförhållandets längd och bransch i ett och samma arbetspensionsbolag.

Veritas Pensionsförsäkrings premieinkomst har ökat med 5,0 % till 145,9 miljoner euro jämfört med samma period i fjol. Bolaget hade i slutet av juni sammanlagt 7 900 ArPL-försäkringar och 14 100 FöPL-försäkringar. Vid samma tidpunkt betalade Veritas Pensionsförsäkring pension till 22 400 personer.

Omstrukturerad verksamhetsmodell

Veritas Pensionsförsäkring har de senaste åren satsat på att effektivera verksamheten. Omkostnadsprocenten, som är ett effektivitetsmått, var för årets första hälft 85,9 (89,9 %, 1.1–30.6.2006).

”Till följd av vår strävan efter att ytterligare förbättra den personliga kundbetjäningen och effektivera verksamheten samt till följd av att vi sålde vårt dotterbolag Veritas Livförsäkring till bolagets strategiska samarbetspartner, Aktiakoncernen, tog vi i Veritas Pensionsförsäkring i bruk en ny kundorienterad organisationsmodell i juni i år. Organisationen anpassades till rådande verksamhetsmiljö”, berättar Jan-Erik Stenman. ”Vi har också varit sysselsatta med att omstrukturera vårt försäljningsnätverk. Till följd av affären med Aktia blev vårt distributionsnät betydligt mer omfattande”, fortsätter Stenman och framhåller att bolaget kommer att fokusera på tillväxt och kundanskaffning under de kommande åren.

Framtida satsningar

Veritas Pensionsförsäkrings fokusområden för de närmaste åren är kundbetjäningen och kundanskaffningen. ”Vi kommer också att ytterligare effektivera vår verksamhet, men inte på bekostnad av vår goda, flexibla och personliga kundbetjäning, som värdesätts högt av våra företags- och företagarkunder”, säger Stenman, som ser Veritas Pensionsförsäkrings framtidsutsikter som positiva.

”Placeringsklimatet kommer att vara utmanande under resten av året. Trots ökade risker och oroligheter på aktie- och räntemarknaderna bedömer vi att företagen i både USA och Europa är i bra skick och har i de flesta fall lyckats uppfylla på dem ställda förväntningar och många bolag ser mycket attraktiva ut i placeringshänseende. Vi väljer våra placeringsobjekt selektivt och föredrar aktier framför ränteinstrument, eftersom räntemarknaden för tillfället kan karaktäriseras närmast som kaotisk”.

Kundåterbäringarna förväntas vara på en mycket konkurrenskraftig nivå, eftersom solvensen är hög. ”Vi förväntar oss också att premieinkomsten ökar ännu snabbare på årsbasis jämfört med fjolåret tack vare de positiva överflyttningsresultaten”, konstaterar Stenman avslutningsvis.

VERITAS PENSIONSFÖRSÄKRINGBilagor
Veritas Pensionsförsäkrings resultatöversikt 1–6/2007 (pdf)

Prenumerera

Dokument & länkar