Veritas säljer fastigheter till fonder som förvaltas av DEGI

Pressmeddelande 1.10.2007

Veritas Pensionsförsäkring, Veritas Livförsäkring och Veritas Skadeförsäkring säljer fem fastigheter till fonder som förvaltas av Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds M.B.H.

Veritas Pensionsförsäkring, Veritas Livförsäkring och Veritas Skadeförsäkring har undertecknat ett avtal för att sälja fem fastigheter i Helsingfors till fonder som förvaltas av DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds M.B.H. Den totala investeringskostnaden för DEGI är ca 160 miljoner euro. Fastigheterna har en uthyrbar yta om ca 58.000 kvm.

Tre av fastigheterna utgör en större kontorshelhet i Haga som är uthyrd till TietoEnator Abp. En fastighet i Helsingfors centrum är uthyrd till Miljöministeriet och den sista fastigheten i Böle är huvudsakligen uthyrd till TEKES. Transaktionerna förväntas slutföras senare i år.

Affären utgör den största delen av den strukturella förändringen av fastighetsportföljen som Veritas bolagen har gått in för att göra i år. "Den här försäljningen ger utrymme för nya fastighetsinvesteringar för Veritas Pensionsförsäkrings del medan Veritas Liv- och Skadeförsäkring har gått in för att minska sin fastighetsallokering", konstaterar fastighetsdirektör Peter Karlsson på Veritas Pensionsförsäkring.

Malcolm R. Morgan, Verkställande Direktör på DEGI: "Vi är nöjda över att ha kunnat komma in på den finska fastighetsmarknaden genom att köpa en mycket bra kontorsportfölj av Veritas. Portföljen ger oss omedelbar diversifiering inom Helsingfors. DEGI har nyligen gjort sin första investering via ett portföljförvärv även i Rumänien."


Veritas Pensionsförsäkring
Veritas Livförsäkring
Veritas Skadeförsäkring
DEGI Deutsche Gesellschaft für Immobilienfonds M.B.H.

Prenumerera

Dokument & länkar