Blivande pensionär, skaffa dig ett skattekort i tid

Det lönar sig att skaffa ett skattekort för pension redan innan pensionen för första gången betalas ut. På pension tas i fortsättningen ut en förskottsinnehållning enligt 40 procent om pensionsutbetalaren inte har ett skattekort för pension.

Ändringen gäller dem som ska gå i pension eller har gått i pension i november-december 2015 och ännu inte har skaffat sig ett skattekort för pensionsinkomst.

Med förnyelsen vill man säkerställa att skattesatsen för pension är så rätt som möjlig redan från början.

Tidigare kunde man under de första månaderna ta ut förskottsinnehållning på pension enligt löntagarens skattekort som man använt förr. I fortsättningen kan skattesatsen för lön inte längre användas vid pensionsutbetalningen, eftersom det inte motsvarar skattesatsen för pension.

Ändringen träder i kraft 1.2.2016. I januari används ännu skattesatsen för december 2015 även om det skulle vara skattesatsen för lön. Om pensionen ändå börjar i januari, tas på den genast ut förskottsinnehållning enligt 40 procent om skattekortet för pension inte finns.

Skattekortet för pension via nätet

Om man har börjat få pension i slutet av året ska man själv skaffa sig ett skattekort för pension både för slutet av året och för följande år.

För att få skattekortet för pensionsinkomster behöver man ha med ett pensionsbeslut om den kommande pensionen. Dessutom behöver man uppgifterna om inkomster och förskottsinnehållningen sedan början av året samt avdragen. Skatteförvaltningen skickar det nya skattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Ett nytt skattekort får man via skatt.fi/skattekort. Man kan också beställa skattekortet per telefon eller personligen på skattebyrån.

I fortsättningen får pensionsutbetalaren årligen uppgifterna om förskottsinnehållningen direkt av Skatteförvaltningen.

Ytterligare information för medier

  • överinspektör Kaj Hoffren, tfn 020 612 5155

  • överinspektör Päivi Verkasalo, tfn 020 612 3784

  • överinspektör Sanna Rusula, tfn 020 612 7548

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2014 redovisade vi skatteintäkter för mer än 54 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar