Förfallodagarna för fastighetsskatten är 8.9. och 3.11.

Fastighetsskatten betalas i två rater om skattebeloppet är mer än 170 euro. Förfallodagarna är 8.9 och 3.11. i år. Fastighetsskatten för 2014 kan för första gången betalas med e-faktura eller som en direktbetalning.

Om du är direktdebiteringskund i fastighetsbeskattningen debiteras fastighetsskatten automatiskt från ditt konto. En direktbetalnings- eller e-faktura har sänts till de kunder i fastighetsbeskattningen som har ingått ett avtal om direktbetalning eller e-faktura med sin bank senast den 22 augusti. Giroblanketterna för fastighetsskatten postades i mars tillsammans med fastighetsbeskattningsbeslutet. Om uppgifterna har ändrats, postades ett nytt beslut och nya giroblanketter i augusti.

Referensnumret på giroblanketten ska användas då skatten betalas. Om skatten betalas efter förfallodagen måste man även betala förseningsränta. Denna kan betalas med samma giroblankett som skatten.

Fastighetsskatten som ska betalas för skatteåret 2014 uppgår till sammanlagt 1 535 miljoner euro fördelat på 2 073 819 personer.

Nätfaktura åt företagskunderna

Skatteförvaltningen har skickat en nätfaktura för fastighetsskatten till alla de företagskunder som kan ta emot nätfakturor. Man behöver inte skicka in adressen för nätfakturering eftersom Skatteförvaltningen får adresserna för nätfakturering från Tiekes (Utvecklingscentralen för Informationssamhället rf) nätfaktureringsregister.

Ytterligare information för medier: Skatteuppbördsenhetens kommunikation 020 612 2317

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2013 redovisade vi skatteintäkter för mer än 50 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar