I december betalas 2,3 miljarder euro i skatteåterbäringar

Skatteförvaltningen inbetalar skatteåterbäringarna för skatteåret 2012 på bankkonton under den 4 december. Skatteåterbäringar som betalas som betalningsanvisningar kan tas ut fr.o.m. 11. – 13.12.

3,3 miljoner personer får sammanlagt 2,3 miljarder euro som återbäringar för skatteåret 2012. Den genomsnittliga återbäringen är 692 euro.
I 78 procent av fallen är förskottsåterbäringsbeloppet 5–1 000 euro. Bara en dryg tredjedel av återbäringarna är mindre än 1 000 euro. Totalt 766 000 kunder får över 1 000 euro i återbäring vilket utgör två tredjedelar av alla återbäringar i euro.

Kvarskatten för en personkund är i genomsnitt 1 473 euro
För skatteåret 2012 ska 675 000 kunder betala sammanlagt 1,0 miljarder euro i kvarskatt. Den genomsnittliga kvarskatten är 1 473 euro.
Tre fjärdedelar betalar under 1 000 euro i kvarskatt. Om man beräknar i euro utgör den andel kvarskatt som underskrider 1 000 euro enbart 14 procent av alla kvarskatter.

I fråga om kvarskatt framhävs andelen av de stora kvarskattebeloppen. T.ex. bara 6 % av alla kvarskattebetalare ska betala över 5 000 euro, men deras andel av de påförda kvarskatterna är 59 %.

Om kvarskattebeloppet är 170 euro eller högre, delas beloppet i två rater. Förfallodagen för kvarskattens första rat är 2.12.2013. Den andra raten ska betalas senast 3.2.2014.

Noggrannare statistik:
Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar och kvarskatter enligt inkomsttagargrupp skatteåret 2012

Statistik från Skatteförvaltningen: Personkundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas andelar enligt region skatteåret 2012

Ytterligare information för medier:
Matti Luokkanen, tfn 020 612 4110
Riitta Ijäs, tfn 020 612 4134

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skatteförvaltningen inbetalar skatteåterbäringarna för skatteåret 2012 på bankkonton under den 4 december. Skatteåterbäringar som betalas som betalningsanvisningar kan tas ut fr.o.m. 11–13.12.
Twittra det här