Lantbruksföretagare målgrupp för första samtalsrunda:Skatteförvaltningen lockar att deklarera på webben

De lantbruksföretagare som har brukat lämna in sin skattedeklaration i pappersversion kan få ett hjälpvilligt samtal från skattemyndigheten. Skatteförvaltningen tillråder i synnerhet lantbruksföretagare som är födda mellan 1960 och 1990 att lämna in alla sina skattedeklarationer elektroniskt.

Redan under det första samtalet ger kundservicen konkreta råd för deklaration på webben. Efter samtalet vet lantbruksföretagaren var webblanketterna finns och vilka användarkoder som behövs för e-deklareringen.

Vid behov får lantbruksföretagaren råd i allt som berör e-deklareringen, eftersom det är möjligt att lämna in jord- och skogsbrukets inkomstskattedeklarationer, periodskattedeklarationen och ansökan om återbäring av accis på energiprodukter elektroniskt.

Skatteförvaltningens kundservice ringer upp sammanlagt 3 800 lantbruksföretagare i hela landet.  Kampanjen äger rum 13 - 20.2.2013 på både finska och svenska.

Mer information om e-deklaration ges på Skatteförvaltningens servicenummer 020 697 041.

Mer information om kampanjen ger skattesekreterare Verna Immonen tfn 020 613 6100.

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skatteförvaltningens kundservice ringer upp sammanlagt 3 800 lantbruksföretagare i hela landet. Kampanjen äger rum 13 - 20.2.2013 på både finska och svenska.
Twittra det här