Postningen av beskattningsbeslut har inletts

Postningen av beskattningsbeslut har inletts. Postningen pågår ända till slutet av oktober. Kunden får ett nytt beskattningsbeslut om han eller hon i våras korrigerat uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om kunden inte korrigerat uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen, är det beskattningsbeslut som kunden fick i våras slutgiltigt.

Det lönar sig att kontrollera uppgifterna

Kunden bör kontrollera uppgifterna i det nya beskattningsbeslutet och jämföra dem med de deklarerade uppgifterna. Om det finns ett klart fel i beskattningsbeslutet, lönar det sig att anmäla så snart som möjligt. Kunden kan få ett nytt beskattningsbeslut trots att han eller hon inte ändrat några uppgifter i skattedeklarationen i våras eftersom Skatteförvaltningen kan ha fått korrigerade uppgifter från annat håll, exempelvis från kundens arbetsgivare.

Trots att det nya beskattningsbeslutet ersätter det beskattningsbeslut som kunden fick i våras, lönar det sig att spara den gamla skattedeklarationens specifikationsdel, som visar exempelvis varifrån Skatteförvaltningen fått uppgifterna. Det nya beskattningsbeslut har ingen specifikationsdel och Skatteförvaltningen tar ut en avgift om kunden ber om en ny specifikationsdel.

Kontonummer kan anmälas på nätet

Skatteåterbäringarna för skatteåret 2013 betalas in på bankkonton 3.12.2014. Återbäringen påskyndas om det rätta bankkontonumret finns i Skatteförvaltningens uppgifter. Ett nytt eller ett ändrat kontonummer kan anmälas på nätet på adressen skatt.fi/kontonummer.

Den första förfallodagen för kvarskatten är 1.12.2014 och den andra förfallodagen 2.2.2015. De nya giroblanketterna för betalning av kvarskatten postas tillsammans med det korrigerade beskattningsbeslutet.

Ytterligare information för medier: Personbeskattningsenhetens kommunikationsenhet: 020 612 5203

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2013 redovisade vi skatteintäkter för mer än 50 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Dokument & länkar