Publikationen Grå ekonomi 2013 beskriver läget för den grå ekonomin och kampen mot den i Finland

Skatteförvaltningens nya lägesöversikt handlar om bl.a. estimering, verkningar och bekämpning av olika fenomen inom den grå ekonomin. Bland de bekämpande myndigheterna står Tullen i tur att presenteras.

• Bekämpning av grå ekonomi
Bekämpningen av grå ekonomi omfattar dels förebyggande, avslöjande och utredande åtgärder, dels åtgärder med vilka man återtar den ekonomiska vinningen för den som har bedrivit grå ekonomi. I dessa syften görs bl.a. lagändringar. Lagen om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning träder i kraft vid ingången av år 2014. Senare under året träder skyldigheten att lämna uppgifter om entreprenader och arbetstagare i kraft i byggbranschen.

• Estimering av grå ekonomi
En av de viktigaste uppgifterna hos Enheten för utredning av grå ekonomi är att bedöma hur omfattande fenomenet är och vilken verkan olika bekämpningsåtgärder har. Utredningsenheten har bl.a. utvärderat den omvända momspliktens verkningar i byggbranschen. Lagändringen bedöms ha ökat de årliga skatteintäkterna med minst 75 miljoner euro. Enhetens utredningar har även visat att t.ex. brister i skattedeklarering, skatteskulder i näringsverksamheten och vissa slags balansstrukturer pekar på grå ekonomi.

• Tullens verksamhet i kampen mot grå ekonomi
Den grå ekonomin handlar mest om försummade skatteförpliktelser, men även andra myndigheter än Skatteförvaltningen stöter på fenomenet. Tullen tar in en tredjedel av statens skatteintäkter; år 2012 var andelen 10,6 miljarder euro. Att den elektroniska handeln växer märks i Tullens bekämpning av ekonomisk brottslighet. Internet används allt oftare för att saluföra högbeskattade produkter till konsumenter och samtidigt kringgå skattebestämmelser. Tullen övervakar även transporten av pengar mellan Finland och länder utanför EU. Ett nytt sätt att bekämpa smugglingen av kontanter är penninghundar.

Läs mera:
• Den grå ekonomin 2013

Läs även:
Sakkunnigartiklar publicerade av Enheten för utredning av grå ekonomi

Ytterligare information för massmedier:
direktör Janne Marttinen, tfn 020 612 6066

biträdande direktör Marko Niemelä, tfn 020 612 6070

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skatteförvaltningens nya lägesöversikt handlar om bl.a. estimering, verkningar och bekämpning av olika fenomen inom den grå ekonomin. Bland de bekämpande myndigheterna står Tullen i tur att presenteras.
Twittra det här