Redan tusen aktiebolag har grundats på nätet

Det har varit möjligt att grunda aktiebolag på nätet sedan mitten av december. Kunderna har snabbt tagit i bruk tjänsten och 12.4.2013 grundades redan aktiebolag nr 1 000 på webben. Det här är ca 25 % av alla aktiebolag som grundats under den här tidsperioden.
Tjänsten kan användas av företagets grundare, dess företrädare och ombud, som t.ex. bokföringsbyråer och advokatbyråer. Tjänsten motsvarar till innehållet etableringspaketet i pappersformat och är den del av FODS-servicetjänsten. Tjänsten har utarbetats av Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen.

Förmånligare att grunda aktiebolag elektroniskt
Tjänsten handleder kunden att ange korrekta och tillräckliga uppgifter för att anmälan ska kunna handläggas. I tjänsten kontrolleras alla obligatoriska uppgifter som gäller personer och företaget, vilket försnabbar anmälans behandling. Endast företagets namn och bransch kontrolleras på Patent- och registerstyrelsen.
Personer som loggar in i tjänsten måste ha finländsk personbeteckning och nätbankkoder. Också det elektroniska undertecknandet av aktiebolagets avtal om bolagsbildning kräver finländsk personbeteckning och nätbankkoder.
En elektronisk etableringsanmälan är 50 euro förmånligare för aktiebolag än en traditionell anmälan. Anmälan i pappersformat kostar 380 euro och en elektronisk anmälan 330 euro.

Utvecklingsarbetet med elektroniska tjänster för aktiebolag fortsätter
I nästa skede skapar Skatteförvaltningen och Patent- och registerstyrelsen en servicetjänst där aktiebolag kan ange uppgifterna för bolagens vanligaste ändrings- och avslutningssituationer elektroniskt. Sådana situationer är t.ex. ändringar i organ och införande i och avlägsnande från Skatteförvaltningens register. Enligt planerna tas den nya tjänsten i bruk på våren 2014.

Tjänsten för elektroniskt grundande av aktiebolag finns på adressen http://www.ytj.fi/svenska/tjanster/fods-servicetjanst

Tilläggsinformation:
Överinspektör Paula Väliverronen, Skatteförvaltningen, tfn 040 847 8127
Överinspektör Esa Kosonen, Patent- och registerstyrelsen, tfn 040 700 7351

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det har varit möjligt att grunda aktiebolag på nätet sedan mitten av december. Det här är ca 25 % av alla aktiebolag som grundats under den här tidsperioden.
Twittra det här