Skatteförvaltningen påminner om skattedeklarationerna med textmeddelande

Ungefär 10 000 kunder får i år en påminnelse till sin telefon om den sista dagen för att lämna in skattedeklarationen. Det är första gången som Skatteförvaltningen testar sms-påminnelser.

Ungefär 10 000 kunder får under vecka 18 en påminnelse per sms om att returneringsdagen för skattedeklarationen närmar sig och att det lönar sig att göra eventuella ändringar via webbtjänsten skatt.fi/skattedeklaration.

-       Vi provar ett nytt sätt för att påminna om skattedeklarationen. Den här gången har vi valt ut 10 000 kunder. Om resultaten ser bra ut är det möjligt att utvidga detta till en större målgrupp nästa år, säger planerare Tuomo Sallinen.

I textmeddelandena frågar man aldrig om nätbankkoder eller personuppgifter. Textmeddelandena är gratis för mottagaren.

Syftet är att öka antalet nätdeklarationer

Med textmeddelandena eftersträvas en ökning av elektroniska deklarationer och en minskning av kompletteringar som kommer efter den sista inlämningsdagen. Vissa får även en enkät, också den per sms.

-       Vi vill framförallt veta om sms-påminnelsen var till nytta eller om någon annan kanal vore bättre. Dessutom reder vi ut vad kunderna överlag tycker om textmeddelanden som myndigheterna skickar.

Ytterligare information till medier: planerare Tuomo Sallinen tfn 040 823 5838

Skatteförvaltningen samlar in skatter och tryggar på så sätt samhällets funktion. År 2014 redovisade vi skatteintäkter för mer än 54 miljarder euro. Vi tryggar inflödet av skatteintäkterna genom att ge föregripande handledning och god service och övervaka skatteintaget på ett trovärdigt sätt. Vårt mål är att få våra kunder att handla rätt och på eget initiativ.
twitter.com/Verouutiset

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar