Skatteförvaltningens internprissättningsprojekt ger resultat

Skatteförvaltningens internprissättningsuppgifter har fr.o.m. skatteåret 2012 centraliserats till internprissättningsprojektet i Koncernskattecentralen. Målsättningen med projektet är att beskattningsuppgifter som gäller internprissättning sköts effektivare och att ge förebyggande handledning i anslutning till internprissättningen och sköta skatteövervakningen på ett trovärdigt sätt .

Inom internprissättningsprojektet gjordes det under det första verksamhetsåret tilläggsförslag på nästan 300 miljoner euro på de beskattningsbara inkomsterna av företag genom skatterevisioner. I projektet pågår som bäst 27 internprissättningsrevisioner. Under år 2012 blev 10 färdiga.

Det satsas på förebyggande handledning

Internprissättningsprojektets arbete grundar sig på centraliserad riskhantering, dvs. att man i varje situation väljer det  ändamålsenligaste tillvägagångssättet.

– Skatterevisioner binder mycket resurser varför man strävar till att koncentrera dem på grova fall av internprissättning. Vi har också nått goda resultat genom förebyggande handledning som kan riktas till en större målgrupp eller också direkt till ett företag, förklarar projektchef Jouni Marjo.

Som ett exempel på förebyggande handledning nämner Jouni Marjo ett projekt som genomfördes år 2012. Till målgrupp i projektet valdes med hjälp av riskanalys sådana försäljningsbolag som ett längre tag gått med förlust i Finland. Till företagen skickades ett brev i vilket man konstaterade att det i verksamheten eventuellt fanns en risk för internprissättning och företaget gavs möjlighet till en närmare diskussion med experter i projektet.

– Målet i det genomförda projektet var att få företagen att fästa uppmärksamhet vid interprissättningens marknadsmässiga villkor och vid behov rätta användningen på eget initiativ.

En form av förebyggande handledning är kundinformationstillfället som internprissättningsprojektet ordnade. År 2012 ordnades det i november och var riktat till alla företag som är skyldiga att upprätta dokumentation om sin internprissättning. Ett motsvarande tillfälle organiseras också i år.

Projektet pågår till slutet av år 2014

Om verksamheten i år berättar Jouni Marjo att man i projektet aktivt letar efter nya tillvägagångssätt för att ge effekt vid sidan av skatterevisioner.   Förebyggande handledning är en ett centralt område också i fortsättningen.

- Om man tänker på samarbetet med intressentgrupper i hemlandet, är  Skatteförvaltningens andra enheter i den vikigaste rollen för att  man ska upptäcka internprissättningsriskerna och för att föra informationen vidare i form av internprissättningsinitiativ. I det internationella samarbetet är det centralt att delta i arbetsgrupperna i OECD och EU:s Joint Transfer Pricing Forum.

Internprissättningsprojektet fortsätter till slutet av år 2014. Inom internprissättningsprojektet arbetar 37 experter.

Ytterligare information:
Projektchef Jouni Marjo, Skatteförvaltningens internprissättningsprojekt och
ledande skattesakkunnig Sami Laaksonen, Skatteförvaltningens internprissättningsprojekt tfn 020 612 5201.

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Skatteförvaltningens internprissättningsuppgifter har fr.o.m. skatteåret 2012 centraliserats till internprissättningsprojektet i Koncernskattecentralen. Målsättningen med projektet är att beskattningsuppgifter som gäller internprissättning sköts effektivare och att ge förebyggande handledning i anslutning till internprissättningen och sköta skatteövervakningen på ett trovärdigt sätt .
Twittra det här