Klimatet förändras – gör vi?För fjärde året arrangerar FAS, Forskningsrådet Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Tanken är att låta forskare och makthavare mötas i ett samtal om aktuella teman.

Tid: måndagen den 5 juli, kl 15.30–16.15 Plats: Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby hamn

Medverkande: Runar Brännlund, professor i nationalekonomi vid Umeå universitet. Under åren 1995–1997 huvudsekreterare i Skatteväxlingsutredningen. Anlitad som expert i ett antal statliga utredningar inom miljöområdet. Under åren 2006 och 2007 ingick han i regeringens råd för klimatfrågor.
Anders Emretsson, journalist och klimatbloggare. Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M), ledamot i miljöutskottet Moderator är kulturjournalisten Ulrika Knutson

Se även övriga programpunkter inom SAMspråk

För mer information, kontakta: Carin Carltoft, Vetenskapsrådet: 0765-267 167 Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond: 0709-509 139Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Taggar:

Om oss

Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. http://www.vr.se

Dokument & länkar