Konferens: Vilken forskning behövs om civilsamhället?


I programmet för konferensen deltar bl.a.: Dennis R. Young, professor vid Andrew Young School of Policy Studies, Georgia State University Christina Garsten, professor Stockholms universitet Christine Eriksson, utvecklingschef Lärarförbundet Lise Bergh, generalsekreterare Amnesty Bo Sköld, generalsekreterare Friluftsfrämjandet Stefan Bengtsson, generalsekreterare Gymnastikförbundet Ingrid Frisk, vice ordförande Vårdförbundet David Sundén, direktor Västerås Stadsmission Elisabeth Lindberg, doktor Stockholms universitet Helena Johanson, internationell chef TCO Per Stenbeck, generalsekreterare WaterAid Håkan Johansson, doktor Lunds universitet

Mer information och konferensprogram Forskarpresentationer För mer information, kontakta: Stefan Bergh, ordförande IDEELL ARENA, mobil: 0733 72 62 13, e-post: stefan.bergh@iogt.se Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap vid Vetenskapsrådet, tel. 08- 546 44 324, e-post arne.jarrick@vr.seVetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Om oss

Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. http://www.vr.se

Prenumerera

Dokument & länkar