Sänkt rösträttsålder – vad blir konsekvenserna?För fjärde året arrangerar FAS, Forskningsrådet Formas, Riksbankens Jubileumsfond och Vetenskapsrådet SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Tanken är att låta forskare och makthavare mötas i ett samtal om aktuella teman.

Tid: tisdagen den 6 juli, kl 15.30–16.15 Plats: Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby hamn

Medverkande: Ludvig Beckman, docent i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Har författat den nyligen utgivna The Frontiers of Democracy. The Right to Vote and Its Limits (Macmillan 2009) där han granskar kvarvarande begränsningar av rösträtten i demokratierna.
Björn von Sydow, riksdagsledamot (S) och fd talman, docent och universitetslektor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
Moderator är kulturjournalisten Ulrika Knutson.

Se även övriga programpunkter inom SAMspråk

För mer information, kontakta: Carin Carltoft, Vetenskapsrådet: 0765-267 167 Jenny Björkman, Riksbankens Jubileumsfond: 0709-509 139Vetenskapsrådet är en statlig myndighet som ger stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Utöver forskningsfinansiering arbetar myndigheten med strategi och analys samt forskningskommunikation. Målet är att Sverige ska vara en ledande forskningsnation.

Taggar:

Om oss

Vetenskapsrådet har en ledande roll för att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och bidrar därmed till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen. http://www.vr.se

Dokument & länkar