Kommuniké från Veteranpoolen AB:s årsstämma den 23 maj 2018

Veteranpoolen AB höll under onsdagen den 23 maj 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman. Kallelse till årsstämman finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.veteranpoolen.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om vinstutdelning om 0,55 kronor per aktie. Avstämningsdag för rätt till utdelningen är den 25 maj 2018.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2017. 

Styrelse och revisorer

Stämman omvalde Patrik Torkelson, Fredrik Grevelius och Sabine Söndergaard till ordinarie styrelseledamöter samt nyvalde Andreas Gindin till ordinarie styrelseledamot.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode ska utgå med tre prisbasbelopp per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB
Tel: 0300-77001
E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se

Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB
Tel: 0300-687787
E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar