Marknadsmeddelande 130/18 – Veteranpoolen AB:s aktier handlas exkl. utdelning den 24 maj 2018

Förutsatt beslut på årsstämman den 23 maj 2018, kommer aktierna handlas exklusive rätt till utdelning den 24 maj 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 23 maj 2018.

Utdelningens storlek är 0,55 SEK per aktie.

Avstämningsdag är den 25 maj 2018.

Information om aktien:
Kortnamn: VPAB B
ISIN-kod: SE0010663161
Orderboks-ID: 45YC
CFI: ESVUFR
FISN: VETERANPOO/SH B
Utdelning; 0,55 SEK per aktie
Handel exkl. utdelning: 24 maj 2018

Stockholm den 22 maj, 2018

Spotlight
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Veteranpoolens affärsidé är att erbjuda privattjänster och bemanna företag i de flesta branscher. Veteranpoolen ska vara Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Dessa ambitiösa och yrkesskickliga veteraner ska hjälpa till med bland annat ROT- och RUT-tjänster för privatpersoner och bemanningslösningar åt företag och organisationer via ett franchisingkoncept med kontor i hela landet.