Sven Klangs kvintett återupplivad när Henric Holmberg blev kulturpristagare 2012


Skådespelaren Henric Holmberg får Västra Götalandsregionens kulturpris 2012. Hans publika genombrott kom med kultfilmen "Sven Klangs Kvintett" (1974). För att högtidlighålla prisutdelningen vid regionfullmäktiges möte i Vänersborg, återupplivades kvintetten i ny tappning.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera