De får kulturnämndens stipendier 2018

Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen gratulerar år 2018:s kultur- och arbetsstipendiater. Nämndens delar årligen ut stipendier för att såväl skapa som vidga möjligheterna för det fria kulturlivet att fritt kunna fortsätta utvecklas, invecklas och expandera i sin egen takt, form och ton. Den 7 juni delas stipendierna ut i Göteborg.

Kulturstipendiater

Kulturstipendier om vardera 30 000 kronor delas ut till personer som är verksamma inom olika konstområden i Västra Götaland. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till fortsatt utmärkta insatser i kulturlivet. 2018 tilldelas kulturstipendier:

 

Skaraborgsstipendiat

Ett Skaraborgsstipendium á 30 000 kronor till en person med anknytning till Skaraborg. Stipendiet finansieras av Skaraborgs jubileumsfond.

Arbetsstipendiater

Arbetsstipendier á 100 000 kronor tilldelades personer verksamma inom kulturlivet i Västra Götaland. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till utmärkta insatser i kulturlivet och stärka kulturskaparnas arbetsvillkor. Juryn består av Magnus Nygren (musik), Cecilin Gelin (konst), Anna-Stina Lindén Ivarsson (form och design), Michele Collins (scenkonst och teater)och Annika Ruth Persson (litteratur). 2018 tilldelas arbetsstipendier:

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera