De får Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021

Kulturnämnden har beviljat kulturstrategiskt utvecklingsstöd (KSU) till 17 organisationer på sammanlagt 7 875 000 kronor.

Kulturstrategiska utvecklingsstöd ger organisationer möjlighet att bedriva utvecklingsarbete med längre tidsperspektiv, utöver den ordinarie verksamheten. Kulturnämnden lägger särskild vikt vid insatser som bidrar till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till ökad internationalisering.

Kulturstrategiskt utvecklingsstöd 2019-2021 beviljas till:

 • Dalslands litteraturförening
 • Göteborgs internationella orgelakademi
 • Halmens hus
 • Meeting Plays
 • Very Special Arts
 • 3:e våningen
 • Atalante
 • Danskompaniet Spinn
 • Nääs konsthantverk
 • Share Music&Performing Arts
 • Vitlycke Performing Arts 
 • Filmpedagogerna Folkets Bio
 • Gothenburg Studios Development
 • Stallebrottet
 • Göteborgs bildverkstad
 • Clandestino Institut
 • Sundsby vänförening

 

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur