Fler gästateljéstipendier för kulturarbetare i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens kulturnämnd utlyser fyra helt nya internationella gästateljéstipendier för 2015. Stipendierna är en del i en internationell satsning och kan sökas av kulturarbetare som bor i regionen.

Gästateljéstipendier innebär att kulturarbetare får möjlighet att bo och arbeta i ateljéer i andra länder med ersättning för resa, bostad, ateljé och traktamente. Tanken från kulturnämnden i VGR är att vistelsen ska ge arbetsro, utvecklingsmöjligheter, inspiration och internationella kontakter.

De fyra nya stipendierna är uppdelade i en gästateljévistelse i Detroit, USA, under april-maj 2015, samt tre valfria gästateljéer någonstans i världen. För den som söker ett stipendium till ett valfritt mål krävs att man själv har etablerat en kontakt med den gästateljé man önskar ett utbyte med under två månader 2015.

För de tre valfria gästateljévistelserna så är kulturområdet helt fritt, till skillnad från tidigare då endast bildkonstnärer var aktuella.

Internationell strategi
Sedan tidigare är det också möjligt att söka gästateljéstipendium för att vistas under några månader i Kunming (Kina), Berlin (Tyskland) och Querétaro (Mexiko). De nya stipendierna är del av en ökad satsning på internationellt utbyte och nyskapande som ingår i Västra Götalandsregionens kulturstrategi.

Förutom att skicka ett antal kulturarbetare till platser runt om i världen, tar Västra Götalandsregionen varje år emot internationella konstnärer som får arbeta i gästateljéer belägna vid Akvarellmuseet i Skärhamn.

Läs mer om stipendierna och hur de kan sökas på: www.vgregion.se/kultur/gastatelje

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media