Kulturnämnden presenterar 2017 års stipendiater

Den 15 juni delade Västra Götalandsregionen ut totalt 26 stipendier till personer verksamma i kulturlivet i Västra Götaland.

Av över 550 sökande valde kulturnämnden ut 26 stipendiater som hedrades på Gunnebo slott i Mölndal under nämndens sista sammanträde innan sommaren. 10 kulturstipendier, ett Skaraborgsstipendium samt 15 arbetsstipendier delades ut till personer som på olika vis berikat och berikar kulturlivet i Västra Götaland.

Kulturstipendiater

Tio kulturstipendier á 30 000 kronor till personer verksamma i Västra Götaland inom olika konstområden. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till fortsatt utmärkta insatser i kulturlivet.

 • Johan Fågelström (film)
 • Daniel ”Ekta” Götesson (konst)
 • Anders Jormin (musik)
 • Khashayar Naderehvandi (litteratur)
 • Andreas Nilsson (film)
 • Magnus Gramén (konst)
 • Jill Lindström (konst)
 • Åsa Nordgren (musik)
 • Pia Törnell (konsthantverk)
 • Jelizaveta Suska (konsthantverk)

Skaraborgsstipendiat

Ett Skaraborgsstipendium á 20 000 kronor till en person med anknytning till Skaraborg. Stipendiet finansieras av Skaraborgs jubileumsfond.

 • Hans Thomsson (konst)

Arbetsstipendiater

15 arbetsstipendier á 100 000 kronor till personer verksamma inom kulturlivet i Västra Götaland. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till utmärkta insatser i kulturlivet och stärka kulturskaparnas arbetsvillkor. Stipendiaterna har utsetts av en jury som 2017 består av Lina Ekdahl (litteratur), Andreas Engström (musik), Cecilia Gelin (bildkonst), Anna-Stina Lindén Ivarsson (design, konsthantverk) och Petra Revenue (scenkonst, film).

 • Patrik Bengtsson (konst)
 • Elisabeth Bergh (musik)
 • Benedikte Esperi (performance)
 • My Hellgren (musik)
 • Anna Elzer Oscarsson (konsthantverk)
 • Lei Feng Johansson (musik)
 • Love Hultén (design)
 • Peter Kruse (konst)
 • Anton Källrot (film)
 • Jenny Magnusson (konst)
 • Anna Mattson (litteratur)
 • Klara Persson (litteratur/bild)
 • Åsa Norberg/Jennie Sundén (konst)
 • Peter Törnqvist (litteratur)
 • Daniel Rybakken (design)

Vill du ha bilder på någon eller några av stipendiaterna? Kontakta pressansvarig Anna Frykholm, anna.frykholm@vgregion.se, 0700 82 56 82.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Multimedia

Multimedia