Kulturnämnden satsar på dans i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens kulturnämnd vill stärka dansen i Västra Götaland och gör det genom en regional satsning på 1 500 000 kronor.

Danssatsningen kommer att ske på fyra orter. En miljon kronor går till att subventionera professionell dansverksamhet i Borås, Vara, Vänersborg och i Uddevalla. Regionteater Väst i Borås, Vara konserthus, Vänersborgs kommun och Regionteater Väst Uddevalla får ytterligare 125 000 kronor var, pengar som ska gå till producentarbete, arrangörskap och publikarbete.

Västsveriges fria dansaktörer har, nationellt sett, en svag infrastruktur. Det vill kulturnämnden ändra på genom en tydlig regional satsning och har för att uppnå det tagit fram fem utvecklingsinsatser för att stärka dansen i Västra Götaland. En av insatserna: skapa nya scener för produktion och gästspel på minst tre platser i regionen, uppnås genom satsningen.

Ambitionen är att kommun och aktörer ska arrangera professionella dansföreställningar på de orter där satsningen genomförs och öka intresset för dans.

Du kan läsa mer om dansatsningen i Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019: www.kulturplanen.se

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (FP), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Multimedia

Multimedia