Kulturprojekt tilldelas nio miljoner av Västra Götalandsregionen

För andra gången i år fördelade Västra Götalandsregionens kulturnämnd medel till Utvecklingsprojekt. Under höstens ansökningsomgång fick 54 projekt stöd om totalt 9 614 600 kronor.

Det totala antalet ansökningar som tagits emot är 108 stycken. Tjugofem av dem kommer från aktörer som tidigare inte ansökt om stöd för Utvecklingsprojekt. Tio av de tjugofem nya beviljas stöd.

Höstens ansökningsomgång är årets andra. I juni tilldelades stöd till utvecklingsprojekt till femtiotvå projekt om totalt 8,6 miljoner kronor.

Vad är utvecklingsprojekt?

Utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens stöd för att stimulera kulturen i Västra Götaland. Stödet fördelas under två ansökningsomgångar årligen.

Bedömning

Koncernavdelning kultur bedömer alla ansökningar om stöd och till hjälp, för högsta möjliga kvalitet i bedömningarna, har en grupp representanter satts samman från de fyra centrumbildningarna, Danscentrum Väst, KC Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst. Årets referensgrupp har bestått av Ida Gillner (musik), Fredrik Fabò (konst), Marta Vassegård (dans) och Gunnar Eriksson (teater). Beslut om tilldelning av stöd tas av kulturnämnden.

Se en komplett lista över ansökningar här

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media