Med stöd från VGR: Lars Tunbjörk Center 2017

Borås stad vill upprätta ett Lars Tunbjörk Center 2017. Västra Götalandsregionens kulturnämnd går nu in med 450 000 kronor. Stödet ges till Borås stad och centret anläggs på Borås konstmuseum, där Lars Tunbjörks konstfotografiska verk får en permanent plats.

Lars Tunbjörk (1956-2015) är en av Sveriges största internationellt kända fotografer och samtidigt sannolikt en av de mest namnkunniga bland allmänheten. Tunbjörks konstfotografiska och journalistiska arbete ska nu tillgängliggöras genom en publik utställningsdel på Borås konstmuseum med verk, böcker samt med möjlighet att ta del av digitaliserat material. Lars Tunbjörk Center skapar förutsättningar för att stärka fotografiet som konstform, men sätter även fokus på bildkunnighetens roll i vår tid.

Borås på kartan för fotografiintresserade

Med rötterna i Borås tog Lars Tunbjörk avstamp i staden för att beskriva det nya Sverige. Kopplingen till Borås är fortsatt stark i Lars Tunbjörks konstfotografiska arv. Centret skapar därmed förutsättningar för att sätta Borås på kartan som en stad för fotografiintresserade.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Multimedia

Multimedia