Musikens svar på Gothia Cup

Vägen mot världens största musikläger för barn och unga fortsätter. Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar nu 1 500 000 kronor för att genomföra det internationella musiklägret Side by Side by El Sistema 2017.

Side by Side är ett internationellt musikläger som ger barn och unga möjlighet att mötas med musik som gemensamt intresse, oavsett bakgrund, erfarenhet, bostadsort, ålder eller ekonomi. Projektet ägs sedan 2016 av Göteborgs Symfoniker. Barn och unga från hela världen samlas i Göteborg för att sjunga i kör, spela i orkester och tillsammans delta i konserter tillsammans med musiker från Göteborgs Symfoniker.

Med Göteborgs jubileumsår i nära antågande satsar Side by Side nu på att bli världens största musikläger för barn och unga – ett musikens svar på Gothia Cup. Kulturnämnden går nu in med 1,5 miljoner kronor för 2017. Dessutom avsätter man ytterligare 1,5 miljoner kronor till Side by Side 2018, under förutsättning att Göteborgs stad beslutar om minst motsvarande summa till lägret.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Multimedia

Multimedia