Nya miljoner till utvecklingsprojekt i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade på nämndsammanträdet den 15 juni om stöd till nya Utvecklingsprojekt. Över 8,6 miljoner kronor ska delas ut till 52 projekt.

För 2017 års utvecklingsprojekt går det att se ett visst uppsving i ansökningar för festivaler både i storstad och landsbygd. Teater Nu i Göteborg beviljas stöd för att genomföra scenkonstgalan i Göteborg, medan Centre for performing arts vill arrangera en tio dagars scenkonstfestival i Tanum och Strömstad.  

Många projekt handlar om platsutveckling med fokus på kulturmiljö, kulturarv, landart och scenkonst. Karlsborgs Fästning söker stöd för att producera en barnteaterföreställning och föreningen Ålgården planerar att knyta ihop kvinnohistoria med muralmålningar.

Genomgående i flera projekt är att skapa förutsättningar för ungdomar att själva arrangera och utöva kultur samt att betona vikten av ett interkulturellt perspektiv – att skapa möjligheter för förståelse och att nå och angå nya deltagare och invånare. Popkollo får exempelvis fortsatt stöd för att utveckla kolloverksamhet för musikintresserade tjejer och transpersoner och Kurdiska Islamiska Förbundet får stöd för att driva ”Eid-firande för alla”, en festival som syftar till att inkludera nyanlända.

Vad är utvecklingsprojekt?

Utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens stöd för att stimulera kulturen i Västra Götaland. Stödet fördelas under två ansökningsomgångar årligen.

Bedömningar

En referensgrupp från de fyra centrumbildningarna, Danscentrum Väst, Konstnärscentrum Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst har särskilt bedömt den konstnärliga kvaliteten i projekten. Årets referensgrupp består av Ida Gillner (musik), Fredrik Fabó (bildkonst), Anna Leppäjoki (dans), och Gunnar Eriksson (teater).

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Multimedia

Multimedia