Västra Götalandsregionen fortsätter satsning på dans

Västra Götalandsregionens danssatsning från i fjol fortsätter även under 2017 genom att kulturnämnden avsätter ytterligare 1 500 000 kronor för att öka publikintresset och stödja professionell dans. 

2016 satsade Västra Götalandsregionen på att subventionera professionell dans i fyra kommuner; Borås, Vara, Vänersborg och Uddevalla. Nu återupprepas satsningen och kulturnämnden satsar ytterligare en miljon i nämnda kommuner.

Utöver det avsätter nämnden en halv miljon att fördela jämnt mellan Regionteater Väst i Uddevalla, Regionteater Väst i Borås, Vara konserthus och Vänersborgs kommun för att arbeta med marknadsföring och publikarbete.

Olika insatser i olika kommuner

Satsningen i de olika kommunerna sker efter överenskommelser mellan Västra Götalandsregionen och kommunen. Borås och Uddevalla åtar sig att tillsammans med Regionteater Väst arrangera minst åtta offentliga dansföreställningar under 2017.

Vänersborgs kommun ska utveckla arrangörsverksamheten och arrangera minst två föreställningar under 2017.

Vara konserthus ska arrangera minst två föreställningar som involverar nyanlända svenskar.

Samtliga orter ska ha fokus på att attrahera ny publik.

Satsningen är en del av Västra Götalands regionala kulturplan 2016-2019. Läs mer om kulturplanen här: www.kulturplanen.se

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Multimedia

Multimedia