Västsvenskt turism- och klimatarbete på export

Tillsammans med Länsstyrelsen och Västarvet har Västra Götalandsregionen tagit fram och infört nya metoder för kulturturism. De nya modellerna för kvalitets- och klimatarbete har skapats inom ramen för EU-projektet CHARTS. Nästa vecka presenteras resultaten på en europeisk konferens i Grekland.

- Kulturturism är en nyckelfråga för såväl Västra Götaland som Europa. Därför är det glädjande att vi fått chansen att medverka i CHARTS-projektet. Det har inneburit tillgång till ledande europeisk kompetens inom området men även att intresset har väckts internationellt för de metoder som vi bevisligen själva är väldigt duktiga på, säger Tomas Olsson, projektledare för CHARTS i Sverige och regionutvecklare i Västra Götalandsregionen.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd har varit en av 13 partnerregioner i CHARTS (Culture and Heritage Added value to Regional Policies for Tourism Sustainability), som sorterar bland EU:s Interreg IVC-projekt.
Totalt har CHARTS en budget på 1,8 miljoner euro och målet är att alla partnerregioner ska implementera en framgångsrik metod som någon annan i projektet har utvecklat, samtidigt som man ska exportera en egen.

Kunskap från Wales
För Västra Götalandsregionen har det handlat om att lära av Wales kunskap inom förebyggande arbete mot klimatförändring som kan hota kulturarv. Länsstyrelsen har varit en aktiv part i detta arbete. Samtidigt har andra regioner tagit till sig både en västsvensk kunskap om tillgänglighetsfrågor inom kulturturism, men också kvalitetsutveckling.

- I ett europeiskt perspektiv blir det tydligt att vi i Västra Götaland ligger långt framme när det gäller kulturarv som är tillgängligt för alla. På kvalitetsfronten har vi haft stor glädje av Bo Bergman, professor emeritus vid Chalmers, en ledande auktoritet inom kvalitetsfrågor, säger Tomas Olsson på Västra Götalandsregionens kultursekretariat.

Den metod som Bo Bergman utvecklat och som prövats på flera av Västarvets museer bygger på känslokartor där personal fortlöpande intervjuar besökare för att få veta vilka delar av besöksupplevelsen som kan finputsas och förbättras. Efter de svenska framgångarna har metoden även prövats av kulturturismaktörer i Wales.

En prioriterad fråga
- EU-kommissionen prioriterar frågan om kvalitetsutveckling inom turism synnerligen högt. På så sätt ligger kunskapen helt rätt i tiden och jag bedömer att intresset är stort för vår metod som vi kommer att demonstrera på CHARTS-projektets slutkonferens som äger rum i Volos, Grekland, mellan den 13-14 september, säger Lars Nordström (FP), andre vice ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Läs mer om CHARTS på projektets hemsida. För en film om Västra Götalandsregionens arbete med kvalitetsutveckling inom kulturturism, se Youtube-kanalen VGRkultur

På denna länk hittar du det senaste nyhetsbrevet för CHARTS-projektet.
Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media