VGR stärker den samtida konsten i Västra Götaland

Genom ökad regional ersättning till konstnärer och satsningar på fortbildning och kompetensutveckling vill Västra Götalandsregionens kulturnämnd stärka den samtida konsten i Västra Götaland.

Medverkansersättningen till bildkonstnärer inom ramarna för MU-avtalet höjs. Det stärker möjligheterna för nyproduktion av samtida konst i Västra Götaland. MU-avtalet är ett statligt avtal för medverkans- och utställningsersättning till bildkonstnärer. Kulturnämnden bidrar sedan tidigare till att konstmuseer och konsthallar med regionala uppdrag kan betala utställningsersättning, men genom medverkansersättningen stärker Västra Götaland sin position som en region för bildkonstnärer att verka och skapa nytt i.

- Genom den här insatsen ställer sig Västra Götaland i täten när det gäller att förbättra produktionsvillkoren för konstnärer och göra våra museer till attraktiva visningsplatser för samtida konst, säger Staffan Rydén, kulturchef, Västra Götalandsregionen.

Kollektivverkstadslyft
Men satsningen på samtida konst sker på fler håll. Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg får en halv miljon kronor av kulturnämnden för att kompetensutveckla bild- och formkonstnärer. Dessutom görs en bredare satsning på kollektivverkstäder i Västra Götaland. Under nästa år satsar kulturnämnden en miljon kronor för att kollektivverkstäder i Västra Götaland ska kunna driva kompetensutveckling.

Sveriges konstföreningar Västra Götaland, som stöttar 150 lokalföreningar med sammanlagt 27 000 medlemmar, får ett årligt verksamhetsstöd med start 2017. Sveriges konstföreningar Västra Götaland arrangerar konstbildningsdagar, konstnärsbesök, föredrag och pedagogisk fortbildning i samarbete med olika aktörer, bland annat Folkets Hus och Parker och Sensus.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media