De 20 mest sökta utbildningarna i landet

Juridik, medicin och ekonomi ligger i topp i landet när det gäller förstahandsvalet för de som sökt en utbildning till hösten, enligt en sammanställning från VHS. Av de utbildningar som sökts i första hand finns flertalet vid landets stora lärosäten.

Juristprogrammet vid Stockholms universitet har flest förstahandssökande. På andra plats kommer läkarprogrammet vid Karolinska Institutet i Stockholm följt av Ekonomie kandidatprogrammet, Business and Economics vid Handelshögskolan i Stockholm. På fjärde plats kommer juristprogrammet (2010 års utbildningsplan) vid Lunds universitet. Nykomlingar på listan är tekniskt basår, Campus vid Kungliga Tekniska högskolan och sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet.

– Det är de stora lärosätena som dominerar, främst beroende på att det är där som många av de eftertraktade specialistutbildningarna finns, säger Andreas Sandberg, chef för produktionssamordningen vid VHS. Lärosäten på traditionella studieorter som Stockholm, Uppsala, Lund och Göteborg dominerar även när det gäller vilka av höstens 17 187 kurser och 3 335 program som fick flest sökande totalt.

Listan över de 20 mest sökta utbildningarna i första hand och totalt samt statistik om sökande per lärosäte, kurs och program finns på www.vhs.se.

Fortsatt högt tryck
Antalet sökande till höstterminen ökade för femte året i rad. Totalt har 357 893 sökt via webbanmälan till höstens program och kurser. Jämfört med 2011 är det en ökning med drygt 3 procent.

– Det är kul att intresset för svensk högskoleutbildning är fortsatt högt trots att årskullen för årets förstagångssökare, 93:orna, är betydligt färre än vad 92:orna var i fjol. Men tilltagande ungdomsarbetslöshet och förväntningar på sämre konjunktur kan möjligen ha fått fler att söka till högskolan nu.

VHS fortsätter nu att granska de ansökningar som har kommit in, det innebär bland annat registrering och bedömning av meriter. Under maj och juni slutför VHS granskningen tillsammans med lärosätena och i juli publicerar vi antagningsbeskeden.

Kontaktperson:
Andreas Sandberg
Telefon 08-50 58 95 80

VHS presstjänst
Telefon 08-725 96 91 eller press@vhs.se

Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet under utbildningsdepartementet som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagningar till högre utbildning via våra e-tjänster Antagning.se och Universityadmissions.se. Vi ger även information och stöd till sökande samt bedömer utländska gymnasiebetyg. Dessutom utvecklar och förvaltar vi informationssystem.

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda