Fler antagna till höstens internationella utbildningar

Antalet personer som antagits till de internationella mastersutbildningar som börjar höstterminen 2012 ökar med 15 procent jämfört med höstterminen 2011. Antalet antagna till de internationella kurserna ökar med 20 procent jämfört med samma period. Det visar ny statistik från Verket för högskoleservice, VHS, efter att antagningsbeskeden nu gått ut till de sökande.

 Totalt har 9 279 personer antagits till en internationell mastersutbildning vid något av landets universitet eller högskolor till höstterminen 2012. För de internationella kurserna är motsvarande siffra 2 324 personer.

Masterutbildningar ht 2010, antagna totalt 19 147 (100%)
Masterutbildningar ht 2011, antagna totalt 8 075 (100%)
Förändring -11 072 (-58%)
Masterutbildningar ht 2012, antagna totalt 9 279 (100%)
Förändring 1 204 (+15%)
Internationella kurser (IK) ht 2010, antagna totalt 5 398 (100%)
Internationella kurser (IK) ht 2011, antagna totalt 1 944 (100%)
Förändring -3 454 (-64%)
Internationella kurser (IK) ht 2012, antagna totalt 2 324 (100%)
Förändring 380 (+20%)

Viss återhämtning av antalet behöriga sökande och antagna

Fler vill och får gå masterutbildningar höstterminen 2012 jämfört med förra höstterminen: antal behöriga sökande ökar med 12 % medan antalet antagna ökar med 15 %. För de internationella kurserna så ökar antalet behöriga sökande med 22 % och antalet antagna med 20 %.

– Visst är det positivt att antalet behöriga sökande och antagna ökar efter bottennoteringen 2011, säger Andreas Sandberg, chef för VHS produktionssamordning. Men antalet antagna nu är mindre än hälften av vad det var före introduktionen av avgifter. Och antalet behöriga sökande är ungefär en tredjedel jämfört med siffrorna för 2010.

Kontaktperson:
Andreas Sandberg
Telefon 08-50 58 95 80

VHS presstjänst
Telefon 08-725 96 91 eller press@vhs.se

Verket för högskoleservice, VHS, är en avgiftsfinansierad myndighet under utbildningsdepartementet som på uppdrag av universitet och högskolor genomför antagningar till högre utbildning via våra e-tjänster Antagning.se och Universityadmissions.se. Vi ger även information och stöd till sökande samt bedömer utländska gymnasiebetyg. Dessutom utvecklar och förvaltar vi informationssystem.

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Dokument & länkar